VOLEBNÍ PROGRAM

SPORTOVNÍ DVACETIBOJ   

 SPORTEM  PROTI  DROGÁM,  ALKOHOLU  A  HAZARDU!

„ZACHRAŇME  SEBE, NAŠE  DĚTI, VLAST  A  NAŠI  CIVILIZACI

 

Sport a jeho význam pro společnost je nezastupitelný!

Za poslední téměř tři dekády je politiky a státními představiteli přehlížen, upozaďován a ze strany státu značně podfinancován a zanedbáván. Naopak sportovní úspěchy si přivlastňuje kdejaký politik, aniž by do té doby pro zlepšení podmínek  sportu cokoliv udělal!  Jsme největším zájmovým uskupením, ve sportovních svazech je  registrováno cca 1,1  milionu sportovců a dalších 1,5 milionu občanů sportuje. Zrovna tak je známo, že 400 tisíc dětí vůbec nesportuje, buď je k tomu nikdo nevede ,nebo nejsou veřejná sportoviště a nebo nejsou profesionální  trenéři a cvičitelé. To je masa 2,5 milionu občanů, kteří si zaslouží a mají nárok na to, aby jejich sportovní aktivity stát spravedlivě podporoval! Podpora politiků a všech politických stran sportovcům,  je jen před volbami a to pouze deklarativní! Většina politiků nesportuje, a pokud ano, tak právě jen před volbami a nejraději za účasti televizních kamer!

 

 1. Zřídíme státní fond rozvoje sportu, jeho financování musí být systematické, spravedlivé a dlouhodobé. Nechceme nic víc, než to, co nám patří a na co máme oprávněný nárok! Nechceme žádné nespravedlivé, neprůhledné, nekontrolovatelné a sportující veřejností neovlivnitelné dotace! Požadujeme finance formou rozpočtu přímo sportovním svazům! V době růstu ekonomiky 2,5% ročně je volných 50 mld.Kč! Peněz je tedy dost! Pokud ekonomika vykazuje růst, je schodkový rozpočet zločinem!

 

 1. Prosadíme do sportu 2% ze státního rozpočtu ročně, tak jak je to běžné ve všech vyspělých zemích! Místo současných a nedostatečných 0,25%, tedy cca necelých 5 mld, na nejméně 25 mld. Kč. Dnes je podpora státu na jednoho sportovce 200 Kč ročně!

 

 1. Zajistíme do každé základní školy profesionálního trenéra, kterého z rozpočtu zaplatí stát! Základních škol je 4 624, čili vytvoří se 4 624 pracovních míst!

 

 1. Prosadíme finanční prostředky na opravy a revitalizace stávajících sportovišť a výstavbu nových! Od roku 1989 činí deficit do sportovní infrastruktury obludných 150 mld Kč

 

 1. Budeme prosazovat budování moderních sportovišť pro masový sport ve městech a obcích tak, aby děti a mladí lidé měli alternativní nabídku vůči drogám, alkoholu a hazardu!

 

 1. Zavedeme daňovou asignaci, tedy možnost volně naložit s 2% daní, na sportovní, kulturní a zdravotní účely.

 

 1. Zvýšit podporu rodin s dětmi, zajistíme, aby povinní platili výživné, PPP- povinnost první platby, stát těmto neplatičům nebude vystavovat žádné dokumenty,občanské průkazy, řidičské průkazy,pasy atd.

 

 1. Zavést jednotnou daň 14 % a daně zjednodušit! Čili DPH,daň z příjmu, z příjmu práv.osob… jedinou vyjímku u DPH na potraviny ve výši 5%.

 

 1. Zavést možnost úplné elektronické komunikace občana s úřady

 

 1. Zavedení nové regulace, čili přijetí nového zákona nebo předpisu, podmínit zrušením dvou současných. Zrovna tak zřízení nového úřednického místa podmínit zrušením dvou současných

 

 1. Zavést progresivní daň z obratu pro velké korporace. Čili tzv. obratová daň ve výši  3-10%  nad 1 mld. Kč dosaženého obratu. Po zavedení této daně nebudou mít firmy důvod utíkat do daňových rájů a daňová výtěžnost státu se zvýší!

 

 1. Zrušit subvence a dotace poskytované individuálně soukromým podnikatelským subjektům, subvence a dotace jsou rakovinou ekonomiky a nepatří do ní. Zcela pokřivují podnikatelské prostředí, vytvářejí nerovnováhu a ničí svododu rozhodování.

 

 1. Zachovat suverenitu státu a národní měnu Českou korunu! Odstoupit od Lisabonské smlouvy! Zde je „zakopaný pes“ např. přerozdělovacích kvót s migranty ! Bez této smlouvy lze v EU suverenitu uhájit! Pokud se to nepodaří a hrozilo by ohrožení těchto atributů, tak opustit EU. Zavčas se začít připravovat na tuto eventualitu a začít připravovat zabezpečení, neprostupnost a ostrahu státních  hranic! Národní měna je jedním z atributů státnosti a suverenity!  Platíme korunou a vykazujeme  hospodářský růst 2,5 %  při nezaměstnanosti pouze 2,7 %, nejnižší v celé EU. V Řecku platí eurem a nezaměstnanost je 23 %! Španělsko skoro  20 % ! Slovensko 7 %!  O kolik tyto země po zavedení eura dohnaly třeba takové Německo? Případné předávání dalších  kompetencí orgánům  EU, které by se týkaly omezení suverenity země nechat rozhodnout občany v celonárodním  referendu!

 

 1. Jasné ne kvótám a vnuceným migrantům ze zemí EU! O přijímání migrantů rozhodnout v referendu. Je výsostným právem každého suverénního státu si určovat, koho přijme a koho nikoliv! Zrovna tak je třeba rozlišovat mezi ekonomickým migrantem a uprchlíkem prchajícím z válčící země!Uprchlíkovi je třeba pomoci dle jasně daných pravidel a mezinárodních smluv, které Česká republika přijala a které také důsledně dodržujeme! Uprchlík má po legálním vstupu do země nárok na to, aby se o něho ta která země postarala. Ekonomický migrant, kterých je však většina taková práva nemá, a každá země včetně České republiky má právo mu  pobyt udělit, či zamítnout!

 

 1. Zákonem umožnit přijímání pouze přistěhovalcům respektujících naši kulturu a zákony. Tedy takovým, kteří se ztotožní s naším způsobem života, s tím že žijeme v křesťanské společnosti, kteří jsou ochotni respektovat různorodost názorů, ídeí a ideálů! A to, jak v běžném životě, tak ve víře, v pohledu na vztah mezi mužem a ženou, které je založeno na rovnoprávnosti.

 

 1. Zaručit ústavní právo občana na ochranu života, rodiny a majetku

 

 1. Zavést Švýcarský model armády a zvýšit rozpočet na 2 % HDP ročně. Je potřeba postavit nové hybridní akceschopné jednotky, moderně vyzbrojené a vycvičené, které budou schopné rychlých přesunů, tam kde jich bude třeba. K tomu je nezbytný nákup nových letadel pro přepravu těchto jednotek a zrovna tak nových bojových, jak pásových tak kolových vozidel obrany. Prosadíme přijetí zákona o přednostním nákupu potřebné výstroje a výzbroje u českých zbrojovek a českých firem, tak jak je to běžné ve všech armádách NATO!

 

 1. Zpřístupnit osobní zdravotní dokumentaci pacientovi a zavést pojišťovací bonus. Bonus bude poskytnut těm klientům, kteří se o své zdraví budou preventivně starat. Tyto bonusy budou např. formou snížení pojištění, a nebo třeba ozdravným rehabilitačním pobytem u moře!

 

 1. Zavést jednokolový, většinový volební systém ve volbách obecních, krajských, i parlamentních. Společnost je již unavena neustálým dohadováním a sprostým chováním koaličních partnerů mezi sebou a to bez vyjímky všech vlád, které se pak projevují nezájmem o věci veřejné a tím pádem velmi nízkou účastí u těch kterých voleb!

 

 1. Zastavit úpadek úrovně vzdělávání a zvýšit platy ve školství. Avšak ne neustálým prostým každoročním plošným navyšováním rozpočtu, ale změnou jeho vnitřní struktury! Školský rozpočet ve výši 160 mld. Kč  ročně není vůbec málo! Je třeba také stavět nové školy a nové školní budovy! Peníze připravené na nesmyslnou a nic neřešící inkluzi a dokonce touto zavedenou  inkluzí situaci ve školství zhoršující  je třeba dát učitelům! V jejich mzdách budou využity daleko lépe!

 

OKAMŽITĚ MUSÍ PŘESTAT ŠIKANA SLUŠNÝCH OBČANŮ!

 

PROTO OKAMŽITĚ ZRUŠÍME TYTO ZÁKONY:

 • Zákaz kouření- každý majitel si určí jakou bude mít restauraci
 • Bodový systém řidičů – bezpečnost na silnicích musí být v prvé řadě řešena výchovou, a   až po té represí
 • Inkluze ve školství – každá škola si zvolí, jakého žáka přijme
 • Kontrolní hlášení – zatěžuje podnikatele a nic nepřináší
 • Zákon o prodejní době v obchodech – každý obchodník si rozhodne, kdy bude mít otevřeno a kdy zavřeno
 • Zrušení dálničních známek – minimálně do doby, kdy se naše úseky budou moci
  nazývat dálnicí
 • Zrušení Územních plánů v obcích do 3 tis. obyvatel a ponechání na zastupitelích obcí a měst, jestli ho zřídí
 • Zrušení tepelných štítků – nesmysl, který jen vytahuje z občanů peníze
 • Neprolomení ústavního práva vstupu do obydlí musí být absolutní
PROTO OKAMŽITĚ PŘIJMEME TYTO ZÁKONY
 • Registrace firmy do 48 hodin
 • Stavební řízení nesmí být delší než 60 dní – po uplynutí této doby se stavební
  povolení vydává automaticky
 • Poplatky ve stavebním řízení snížíme o 90 %
 • Řízení motorových vozidel do 0,5 promile alkoholu
 • Řízení kol, koloběžek, kánoí, kajaků, raftů, šlapadel a ostatních plujohybů do 0,5
  promile alkoholu
 • Omezení vlivu Exekutorů – dlužník musí mít možnost znovu začít žít